Положителен факт

В прогимназията имахме една учителка, която с най- добри намерения беше въвела следния порочен ритуал – изкарваше пред дъската един-двама отличници и един двама изоставащи и посочваше на класа как едните трябва да се засрамят и да вземат пример от…

Раждането на Макс - последна част

Раждането на Макс – последна част

Раждането на София (естествено, спонтанно, без упойка) се оказа последната част от драматичното оперативно раждане на Макс през 2010. От тогава съм си носила съмнения, че подсъзнателния ми страх е саботирал естественото раждане. Че съм можела да направя нещо за…

Животът на другите

В понеделник следобед получих на работа внезапен мейл, който ме вбеси извън границите на приемливото. Кръвта ми се газира, направи лупинг от петите към челото, и ако трябваше да следвам порива на сърцето си щях да хвърля лаптопа във въздуха,…

За площадната рецитация на първи юни

Втрещих се вчера когато прочетох за двайсет и четирите хиляди деца които са рецитирали в хор „Аз съм българче“. Събитието ми се видя смущаващо на толкова много нива, че първоначално не можах да вербализирам възмущението си, все едно кутията на…