Щастливи хора ли са швейцарците

Това е въпроса на Боби от първи август и вече е крайно време да разкажа до какви издводи стигнах.

Да, Боби, швейцарците са щастливи хора.

Не само в международни сравнения, а и на пръв поглед. Не са Americana happy, по-скоро уравновесени и спокойни и с пълното съзнание, че по-голямата част от света им диша праха в доста отношения.

„Защото имат пари“ обаче, не е изчерпателно обяснение за щастието им.

Аз съм стигнала до извода, че причините са три:

В Швейцария мнозинството от хората работят точно това, което им е интересно, а безработицата е под естествената.

Непредвидените неща са сведени до минимум. Няма го онзи лепкав, ежедневен стрес от закъснял градски транспорт, внезапни сметки и въобще всичко, което е следствие от факта, че някой друг не си е свършил работата.

Правилата са над всичко, защото правилата са държавата, а държавата е всеки един швейцарец по отделно. Тарикатлъците са възприемани с презрение, като нещо, което се върши от нецивилизовани.

Ще разкажа за всяка от горните причини в отделни постове.